Aktualności

4

19 czerwca KFPZ zorganizowała już XIV Debatę Przedżniwną odbywającą się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Moderatorem spotkania był Prezes Krajowej Federacji Producentów Zbóż Pan Rafał Mładanowicz. Z Resortu Rolnictwa obecny był Sekretarz Stanu Pan Jacek Bogucki, który odniósł się do aktualnej sytuacji panującej w Polsce. Jak stwierdził Pan Bogucki: „Wysoka temperatura, z którą mamy do czynienia od paru tygodni spowodowała, że brak wody pogłębił się jeszcze bardziej. Chciałbym żebyśmy widzieli ten kontekst. Dzisiaj rozmawiając o żniwach, o zbiorze rzepaku, o zbiorze zbóż musimy mieć ten kontekst na uwadze. Zbiory w znacznej części obszaru Polski mogą być zagrożone z tego powodu i mogą być niższe”. Padło również kilka pytań z sali m.in. Pan Juliusz Młodecki odniósł się do ustawy o zakazie handlu w niedzielę, z której po przeanalizowaniu wynika, że nie można w tym dniu skupować rzepaku. Ponadto podniesiono aspekt rozwiązania systemowego dotyczącego ubezpieczenia upraw od wszystkich ryzyk w pakiecie, co zmniejszyłoby koszty samego ubezpieczenia dla rolników. Pan Jerzy Hławiczka podniósł także kwestię zazielenienia. Stanowi to problem w przypadku roślin bobowatych, gdyż nie można w nich stosować środków chemicznych, a uprawy niestety zarastają chwastami. Z kolei zazielenienia poplonowe wg Pana Hławiczki przesuszają ziemię, a ponadto w obecnych warunkach pogodowych nie mają szans wzrosnąć. Jak widać jest wiele kwestii do uregulowania i wymagających pochylenia i zastanowienia się nad ich rozwiązaniem.

Czytaj więcej...

Lubella

Uruchomiony w tym roku nowoczesny kompleks produkcyjny ze zautomatyzowanym centrum logistycznym o wartości 130 mln zł pozwoli Lubelli umocnić się na pozycji lidera makaronów w Polsce. Inwestycja przyczyni się także do wzbogacenia lubelskiego rynku pracy – w nowym kompleksie produkcyjnym zatrudnienie znalazło 60 osób, firma rozwija też współpracę z lokalnymi firmami. W sumie od 2003 roku, czyli od wejścia Lubelli w skład Grupy Maspex, firma zainwestowała ponad 400 mln zł; rozwijano obszar produkcyjno-logistyczny i rozbudowywano zaplecze surowcowe. Dzięki temu dziś Lubella może produkować 170 tys. ton produktów zbożowych rocznie i pomieścić w swoich magazynach 40 tys. palet. 

Czytaj więcej...

spring barley 502363 1920

Mamy już miesiąc wiosnę, która pogodą przypomina raczej wczesne lato. Na polach ruszyły już prace polowe i trwają przygotowania do kolejnego sezonu. Pomimo obaw i sceptyzmu ze względu na słabe warunki pogodowe panujące zimą zbliżający się sezon w ocenie KFPZ nie jest najgorszy. Na pewno trudno mówić o plonach na ten moment, jednak można powiedzieć, że zasiewów jest mniej niż w ubiegłym roku. Patrząc na poszczególne regiony kraju można zauważyć, że północ ma najsłabsze warunki jeśli chodzi o stan upraw. Jak wiadomo pogoda nie oszczędziła tam rolników powodując problemy z zasiewami i wjazdem w pole. Prawie na wszystkich plantacjach wypadł rzepak, zaś to co pozostało jest w różnych fazach rozwoju (powiat kwidzyński). Dlatego można powiedzieć, że w tym roku na północy uprawy rzepaku wyglądają słabo i bardzo słabo. Z kolei zboża zasiane w terminie są w ładnym, a nawet bardzo ładnym stanie. Natomiast pszenice ozime wysiane po burakach są w bardzo słabej kondycji. Siewy zbóż jarych są w trakcie. Najwcześniejsze prace w pszenicy zaczęły się około tydzień temu (11 kwietnia) ze względu na dużą wilgotność gleby. W przypadku Warmii i Mazur sytuacja ma się podobnie, choć plantacje wyglądają trochę lepiej niż na Pomorzu.

Czytaj więcej...

żniwa

Krajowa Federacja Producentów Zbóż zaprasza na Debatę Przedżniwną organizowaną w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 19 czerwca. Debata odbędzię się w Sali Wzorcownia o godz. 10.30.Potwierdzenie udziału prosimy zgłaszać do biura Federacji pod nr telefonu 667 958 199, 537 958 199 lub mailem biuro@kfpz.pl. Liczymy na Państwa obecność.

pdfZaproszenie_i_program_Debaty.pdf

Poniżej szczegółowy program spotkania.

10.30 – 10.35    Rozpoczęcie i przywitanie gości - Rafał Mładanowicz Prezes KFPZ

10.35 - 10.55     Wystąpienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Pana Krzysztofa Jurgiela

10.55 - 11.15     Przyrodnicze uwarunkowania rolnictwa, o których często zapominamy - dr Zuzanna Sawinska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

11.15 - 11.35      Kierunki hodowli roślin uprawnych – Marek Łuczak Syngenta

11.35 - 11.50      Opłacalność upraw zbóż w systemie konwencjonalnym ekologicznym Prof. Andrzej Kowalski IERiGŻ

11.50 - 12.15      Dyskusja

12.15 – 12.30     Przerwa kawowa

Czytaj więcej...

Bayer

Podjęta 27 kwietnia br. decyzja państw członkowskich Unii Europejskiej o zakazie stosowania neonikotynoidów (imidachloprydu, chlotianidyny i tiametoksamu) w środkach ochrony roślin, używanych w uprawach polowych na terenie Unii Europejskiej, jest niekorzystna zarówno dla europejskiego rolnictwa, jak i dla środowiska. Nie poprawi też losu pszczół i innych zapylaczy. Przyczyni się natomiast do dalszego ograniczenia możliwości walki z uciążliwymi szkodnikami przez europejskich rolników. Do zwalczania wielu szkodników nie ma innych dostępnych alternatywnych środków.

Bayer wyraża przekonanie, że ograniczenia te nie są uzasadnione, ponieważ neonikotynoidy są bezpieczne pod warunkiem stosowania ich w sposób zgodny z instrukcjami, zawartymi na etykiecie. Nawet przy skrajnie restrykcyjnych kryteriach oceny, przyjętych przez Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Authority - EFSA) najnowsze sprawozdania z oceny ryzyka dla pszczół[1] nie wykazały wysokiego ryzyka dla wielu zastosowań neonikotynoidów w przypadkach, w których można było wyciągnąć jednoznaczne wnioski w tym zakresie. W tych przypadkach zidentyfikowano jedynie niskie ryzyko dla pszczół miodnych, a w większości przypadków – również dla dzikich pszczół.

Czytaj więcej...

Prezes KFPZW tym tygodniu zakończyło się ostatnie szkolenie nt. "Technologii uprawy zbóż konsumpcyjnych II" organizowane przez Krajową Federację Producentów Zbóż. Mieliśmy okazję gościć w różnych rejonach Polski od Pomorza po wielkopolskę, Kujawy, Mazowsze oraz lubelszczyznę. We wszystkich regionach frekwencja była wysoka, co Federacja odbiera jako pozytywny sygnał, iż takie szkolenia są potrzebne. Każde ze spotkań zostało oficjalnie otworzone i poprowadzone przez Prezesa KFPZ Pana Rafała Mładanowicza. W wielkopolsce i na lubelszczyźnie dodatkowo uczestników szkolenia przywitali Wiceprezesi KFPZ: Pan Henryk Ordanik oraz Pan Krzysztof Bojar.

Czytaj więcej...

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl